Frequentie-indeling voor Nederland
Frequentie in MHz Gebruik
26.1500 - 26.8100 AM-Oproepsystemen
26.9500 - 27.4050 CB-band MARC, 40 kanalen
30.0350 - 30.2650 Radiografische afstandsbesturing
31.0375 - 31.3250 Draadloze telefoons CT 0, 12 kan. basisset
35.0100 - 35.2000 Radiografische afstandsbesturing
35.0100 - 35.2000 Radiomodelbesturing
36.6200 - 38.7800 Draadloze microfoons
39.9375 - 40.2125 Draadloze telefoons CTO,12 kan. handset
40.6650 - 40.6950 Radiografische afstandsbesturing
46.6100 - 46.9700 Draadloze telefoons, 10 kan. basispost
47.7500 - 67.7500 Televisiekanalen 2 t/m 4, band 1
49.6700 - 49.9700 Draadloze telefoons, 10 kan. handset
50.0000 - 50.4500 Radio-zendamateurs, 6 m-band
68.1000 - 69.0000 Bedrijfsalarmering
70.2000 - 70.5000 Draadloze telefoons, basis
73.0000 - 74.7875 Koninklijke Marechaussee KMAR, mobiel
74.2125 - 78.7000 Landelijke politiediensten, mobiel
74.2950 - 74.7950 Nederlandse Rode Kruis, mobiel
81.2800 - 81.9200 Koninklijke Marechaussee KMAR, basispost
84.0125 - 87.2750 Landelijke politiediensten, basispost
84.2950 - 84.6950 Nederlandse Rode Kruis, basispost
87.5000 - 108.0000 FM Omroepband
108.1000 - 118.0750 Luchtvaart, vliegbakens
118.1000 - 121.5000 Luchtvaart, luchthavens
122.2000 - 122.6000 Particulier vliegverkeer
122.7000 - 131.2000 Luchtvaart, verkeersleiding
131.3000 - 132.0000 Luchtvaart-maatschappijen
132.0500 - 137.0000 Luchtvaart, verkeersleiding
137.0000 - 138.0000 Weersatellieten, bosbrandbewaking
138.0000 - 144.0000 Satelietverkeer, Koninklijke Luchtmacht
144.0000 - 146.0000 Radio/TV zendamateurs, 2 meter-band
146.0100 - 148.3875 Rampenbestrijding
149.1625 - 149.6875 1ndustrie en bedrijven
149.4875 - 149.8375 Douane- en Rijksinspectiediensten, mobiel
149.6375 - 150.2375 Taxibedrijven
149.9100 - 150.0300 Satellietnavigatie
150.0875 - 150.3625 Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven, mobiel
150.4125 - 151.6875 1ndustrie en bedrijven
151.4875 - 151.9125 Taxibedrijven
151.7125 - 152.0875 Linkverbindingen commandonet Brandweer
151.9375 - 152.2125 Particuliere diensten
152.2625 - 152.6125 Artsen en para-medische diensten
152.4125 - 152.8375 Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven, simplex
152.8625 - 152.9875 Industrie en bedrijven
153.7500 - 154.0000 Telemetrie, alarmering en beveiliging
153.7875 - 154.0625 Brandweer portofoonkanalen
154.0875 - 154.4375 Douane- en Rijksinspectiediensten, basispost
154.2375 - 154.8375 Porlofoonkanalen politie, verkeersakties, inrichtingen
154.6875 - 154.9625 Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven, basispost
154.9875 - PTT semafoonnet 3 en semafoonalarm brandweer
155.1625 - 155.5875 Gemeenlelijke vervoersbedrijven
155.3875 - 155.8875 Industrie en bedrijven
155.9125 - 155.9375 Koninklijke Nederlandse Wielrijders Unie, KNWU
156.0000 - 158.0250 Landelijk Marifoonnet, scheepvaart
158.0500 - 158.3300 Provinciale- en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven, mobiel
158.3500 - 158.5100 Bewaking- en beveiligingsdiensten
158.5300 - 159.0700 Taxibedrijven
159.0900 - 159.2500 Provinciale en gemeentelijke nutsbedrijven, mobiel
159.2700 - 159.4300 Reservekanalen
159.4500 - 160.5900 Industrie en bedrijven
160.6300 - 162.6300 Landelijk Marifoonnet, scheepvaart
162.6500 - 162.9300 Provinciale- en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven basis
162.9500 - 163.1100 Industrie en bedrijven
163.1300 - 163.2900 Cemeentelijke- en overheidsdiensten
163.3100 - 163.4700 Overheidsdiensten en gemeentelijke nutsbedrijven
163.4900 - 163.6700 Nederlandse Gasunie en gemeentelijke nutsbedrijven
163.6900 - 163.8500 Overheidsdiensten en nutsbedrijven, basispost
164.0500 - 164.7700 Industrie en bedrijven, brandmelding en bewakingsdiensten
164.4300 - 164.5900 Luchthavens, basis
164.7900 - 164.9500 Loon- en transportbedrijven
164.9500 - 165.1900 Induslrie en bedrijven, reddingswezen KNBRD
165.2100 - 165.6900 Industrie en bedrijven in het Rijnmondgebied
166.4500 - 166.6100 Nederlandse Spoorwegen, trein
166.6300 - 166.7900 Spoorwegpolitie, NS
166.8100 - 167.1700 Nederlandse Spoorwegen, VL-post
167.1900 - 167.5300 Reservekanalen, bosbrandbewaking
167.5500 - 168.0900 GGD-Ambulance en Brandweerkanalen
168.1100 - 168.2700 PTT EMS-Koerierdiensten
168.2900 - 168.6500 Gemeentelijke- en overheidsdiensten
168.6700 - 168.8300 Industrie en overheidsinstellingen, portoverkeer
169.4000 - 169.8000 Semafoonnetwerk Ermes
170.1100 - 170.2900 Van Gend en Loos, vrachtvervoer
170.3100 - 170.9500 Industrie en bedrijven
171.0500 - 171.2100 Nederlandse Spoorwegen, VL-post
171.4100 - 171.7700 Nederlandse Spoorwegen, trein
171.7900 - 172.2900 Industrie en bedrijven
172.3300 - 172.5100 Mobiele Eenheid ME, bewaking van inrichtingen en verkeersdiensten
172.5300 - 173.0500 Gereserveerd voor overheidsdiensten
173.0700 - 173.5700 Industrie en bedrijven in zeehavens
173.5800 - 174.5200 Luchthaven Schiphol, trunkingnetwerk basis
174.5500 - 174.9900 Industrie en bedrijven in het Rijnmondgebied
175.2500 - 229.7500 Televisiekanalen, 5 t/m 12, band 3
176.0000 - 177.4000 Havenbedrijven Rijnmondgebied
178.1800 - 179.1200 Luchthaven Schiphol, trunkingnetwerk handset
223.0100 - 235.0000 Navigatie luchtverkeer
235.0000 - 267.0000 Militair luchtverkeer
267.0000 - 273.0000 Afstandbestuurde satellieten
272.0000 - 273.0000 Data-overdracht satellieten
273.0000 - 328.6000 Militair luchtverkeer
328.6000 - 335.4000 Navigatie luchtverkeer
399.9000 - 400.0500 Satellietnavigatie
400.0000 - 406.1000 Satellietnavigalie
400.1000 - 409.0000 Radio astronomie
400.1700 - 401.0000 Weersatellieten, hulpsystemen en ruimte-onderzoek
401.0000 - 402.0000 Weersatellieten, data-overdracht, vast en mobiel
402.0000 - 403.0000 Weersatellieten, hulpsystemen, vast en mobiel
403.0000 - 406.0000 Besturing van weersatellieten, vast en mobiel
406.0000 - 406.1000 Navigatiesatellieten
406.1000 - 409.0000 Gereserveerd voor Radio-astronomie
409.0000 - 410.0000 Linkverbindingen commandonet Brandweer
410.0000 - 414.0000 Landelijk trunkingnet Traxys, mobiel
415.0125 - 420.0000 Semi trunkingnet, mobiel o.a. Combonet, RWS
415.3750 - 417.5000 Linkverbindingen commandonet Brandweer
415.6750 - 417.7875 Datacommunicatie RAM mobile data (mobiel)
420.0000 - 424.0000 Landelijk trunkingnet Traxys, relaispost
425.0000 - 430.0000 Semie trunkingnet, relaisposten, o.a. Combonet, Rijkswaterstaat
425.6750 - 427.7875 Datacommunicatie RAM mobile data, relaispost
430.0000 - 440.0000 Radio/TV-zendamateurs, 70 cm-band
440.0000 - 441.0000 Defensie
444.0000 - 449.9800 Brandweer- en GGD-diensten op vliegvelden
449.0000 - 450.3300 Vaste- en mobiele diensten
450.3500 - 450.5700 Regionale verbindingen, landelijke organisaties
450.5900 - 450.7500 Telemetrie
450.7700 - 451.2900 Linkverbindingen voor overheidsinstellingen
451.3100 - 455.7300 Mobiele telefoonnet NMT 2, mobiel
455.7500 - 456.0900 Industrie en bedrijven, portoverkeer
456.1100 - 456.4700 Landelijk mobilofoonnet, diverse toepassingen
456.4900 - 457.2100 Landelijke politiediensten, mobiel
457.6000 - 458.1250 Telerail, Nederlandse Spoorwegen, mobiel
458.1500 - 458.3100 InterGemeentelijk Radionet Politie INRAP, buro's
458.3300 - 458.6900 Industrie en bedrijven
458.7100 - 459.0500 Landelijke politiediensten, mobiel
459.0700 - 459.4300 Algemene verkeersdienst Driebergen AVD, mobiel
459.4500 - 459.6100 Industrie en bedrijven, portoverkeer
459.6300 - 459.7900 Landelijk net Wegenwacht, mobiel
460.0000 - 461.2900 Linkverbindingen voor overheidsinstellingen
461.3100 - 465.7300 Mobiele telefoonnet NMT 2, relaisstations
465.7500 - 466.0900 Industrie en bedrijven
466.1100 - 466.4700 PTT/NOS-straalverbindingen
466.4900 - 467.2100 Landelijke politiediensten, relaisposten
467.6000 - 468.1250 Telerail, Nederlandse Spoorwegen, relaisposten
468.1500 - 468.3100 InterGemeentelijk Radionet Politie INRAP, relaisposten
468.3300 - 468.6900 Industrie en bedrijven
468.7100 - 469.0500 Landelijke politiediensten, relaisposten
469.0700 - 469.4300 Algemene Verkeersdienst Driebergen AVD, relaisposten
469.4500 - 469.6100 Bewaking rijksgebouwen, Rijkswaterstaat RWS
469.6300 - 469.7900 Landelijk net Wegenwacht, basispost
471.2500 - 853.7500 Televisiekanalen 21 - 65, UHF-band 4 en 5
864.1500 - 868.0500 PTT Telecom GreenpointlTelepoint, simplex
890.2000 - 892.0000 Mobiele telefoonnet GSM-1, handset, kanaal O1-10
892.2000 - 896.0000 Mobiele telefoonnet NMT-3, handset, kanaal 11-30
896.2000 - 899.0000 Mobiele telefoonnet GSM-1, handset, kanaal 31-45
899.2000 - 903.6000 Mobiele telefoonnet NMT 3, handset, kanaal 46-68
903.8000 - 906.2000 Mobiele telefoonnet GSM-1, handset, kanaal 69-81
906.4000 - 913.8000 Mobiele telefoonnet GSM-2, mobiel
914.0125 - 914.8000 Draadloze telefoons CT-1, handset
933.1125 - 934.9875 Short Range Radio, kan 1-80 (nog niet in gebruik)
935.2000 - 937.0000 Mobiele telefoonnet GSM 1, relaispost, kanaal O1-10
937.2000 - 941.0000 Mobiele telefoonnet NMT3, relaispost, kanaal 11-30
941.2000 - 944.0000 Mobiele telefoonnet GSM 1, relaispost, kanaal 31-45
944.2000 - 948.6000 Mobiele telefoonnet NMT-3, relaispost, kanaal 46-68
948.8000 - 951.2000 Mobiele telefoonnet GSM-1, relaispost, kanaal 69-81
951.4000 - 958.8000 Mobiele telefoonnet GSM-2, relaispost
959.0000 - 959.8000 Draadloze telefoons CT 1, basis
960.0000 - 1215.0000 Luchtvaartnavigatie (DME-bakens)
1215.000 - 1240.0000 Data-overdracht satellietnavigatie
1240.000 - 1300.0000 Radio/TV-zendamateurs (23 cm-band)
1880.000 - 1900.0000 Digital European cordless telephones DECT